Rørmosegård
tilbage til forside  www.ukrudtshajen.dk

 

Rørmosegård VIN
I med 1000 vinstokke, eget vineri og butik
Første forventede produktion af vin til salg - foråret 2015

Rørmosegård VIN

Kvæg

Får

 

 

 

 

Åbningstider:

Se åbningtider på Rørmosgård VIN - siden

Tlf. nr. 59 91 88 14 Mobil tlf.  20 49 59 91, rørmosegård@ukrudtshajen.dk

Der kan leveres økologisk ungtyre/oksekød til 100 kr./kg. inkl. slagtning og partering  (uden fedtafpuds og ben)+ evt. levering.
Ungtyre/oksekødet er fra Rørmosegårds Galloway kvæg
Kødet kan leveres i portioner fra ca.30-40 kg. afhængig af dyrenes størrelse.
Vi kan levere ungtyre/oksekød, når der er bestillinger på et helt dyr.
   


  Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Bedriften har modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.
Tilskuddet omfatter under 1% af virksomhedens omsætning og har inden betydning for vores eksistens!

tilbage til forside